Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
rvdrij_tuinbord_zwemverbod_650x480_v6_drukklaar_1

Zwemmen in de IJssel is gevaarlijk

Zwemmen in de IJssel is populair bij het warme weer van de afgelopen dagen, maar ook gevaarlijk. Daarom waarschuwt Rijkswaterstaat: zwem niet in de IJssel en kanalen. Op een aantal plekken is zwemmen zelfs verboden. In de omgeving Kampen is het extra gevaarlijk, in verband met de baggerwerkzaamheden op de IJssel. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft op die plekken waarschuwingsborden geplaatst.

Kramp en onderkoeling

Zwemmen in rivieren en kanalen is om een aantal redenen gevaarlijk. Door onverwachte temperatuurswisselingen in het water, als gevolg van stroming en plotselinge diepte, kunnen zwemmers kramp krijgen en onderkoeld raken. Soms is het dan lastig of zelfs onmogelijk om nog verder te zwemmen.

Gevaar scheepvaart

Scheepvaart heeft een zuigende werking: zwemmers verliezen het van de sterke stroming en draaikolken die daardoor ontstaan. Het kan gebeuren dat iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, wordt meegetrokken met het terugtrekkende water. Verder zijn zwemmers vanaf een schip nauwelijks zichtbaar; een groot schip kan bovendien niet direct vaart minderen of uitwijken. Dit geldt ook voor de baggerschepen, die op dit moment werken aan het zomerbedverlaging van de IJssel. En die soms vrij dichtbij de oever liggen.

Kribben en strandjes

Langs de rivieren en tussen de kribben ontstaan vaak natuurlijke strandjes. Hoewel deze ertoe lijken uit te nodigen, geldt de waarschuwing voor zwemmen ook hier. Juist rondom de kribben kan de stroming verraderlijk zijn.

Zwemmers riskeren boete

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden:

  • In de vaarweg van rivieren;
  • In kanalen;
  • In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen;
  • In de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn;
  • In de routes van veerponten;
  • In en rond havens;
  • In snelvaargebieden;
  • Op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

Wie wel zwemt op een van deze plaatsen riskeert behalve persoonlijk letsel een boete van 140 euro. Mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat patrouilleren op het water om de regels te handhaven en zwemmers voor te lichten.

Spring niet van bruggen

Ook duiken en springen van bijvoorbeeld bruggen en sluizen is gevaarlijk en niet toegestaan.

IJsseldelta programma Zwemmen in de IJssel is gevaarlijk